Rečnik pojmova

Klima spoljašnja jedinica

Kućne klime - split sistemi se sastoje od unutrašnje i spoljašnje jedinice.

Unutrašnja jedinica

Klima unutrašnja jedinica

Unutrašnja jedinica sadrži izmenjivač, elektromotor, ventilator, rashladni fluid – freon i elektro instalaciju.

Kada hladi, unutrašnja jedinica ima funkciju isparivača. Temperatura isparavanja zavisi od korišćenog freona u sistemu (može da ide i do -20 stepeni). U njoj se nalazi saćasti isparivač, koji je, najčešće izpresavijan u obliku slova S i ispod njega je ventilator, koji vazduh iz prostorije prevlači preko isparivača(tako ga hladi, isušuje i pročišćava) i vraća ponovo u prostoriju.

Kada je klima uključena na grejanje, stvar je obrnuta. Unutrašnji isparivač ima ulogu kondenzatora, a spoljašnji kondenzator ulogu isparivača.

Spoljašnja jedinica

Spoljašnja jedinica se sastoji iz kompresora, isparivača ili kondenzatora (razmenjivači toplote) Kada klima uređaj radi u režimu hlađenja kondenzator se zagreva i toplota se predaje pomoću ventilatora.

Multi split sistemi

Klima multi sistemMulti split sistemi se sastoje iz jedne spoljašnje i više unutrašnjih jedinica. U zavisnosti od modela, neki koriste isti kompresor spoljašnje jedinice za svaku unutrašnju jedinicu, dok druge imaju po jedan kompresor za svaku unutrašnju jedinicu. Pogledajte ponudu multi sistema.

Kompresor

Klima kompresor 1Klima kompresor 2Klima kompresor 3 Kompresor je najosetljiviji, ujedno i najskuplji deo u klima uređaju. Nalazi se u spoljnoj jedinici split sistema i služi za povećanje radnog pritiska freona. Od kavliteta kompresora zavisi i vek trajanja uređaja, a od kapaciteta jačina hlađenja (grejanja) prosotrije.

Toplotna pumpa

Toplotna pumpa je naziv za efekat kojim se koristi svojstvo freona (gasa) da greje prilikom povećavanja pritiska. Tehnički, efekat se postiže, kada isparivač (unutra) i kondenzator (spolja), koji su po konstrukciji slični, zamene uloge uz pomoć četvorokrakog ventila i tako se promeni tok freona kroz uređaj. Toplotna pumpa

Tom prilikom uređaj troši 1 KW električne energije, a daje 2-6 KW (jer je koeficijent grejanja COP 2-6), što deluje nemoguće, ali tada se ne grejemo električnom energijom nego gasom (tj. pritiskom - sabijanjem gasa).

Ovakav koeficijent grejanja se postiže na temperaturama preko +5 stepeni. Na +5 stepeni dolazi do pojave leda na spoljnoj jedinici i počinje da se stvara inje na isparivaču koje se ponaša kako izolator i ometa razmenu toplote. Problem se javlja daljim smanjenjem temperature, kada je i vlažnost velika. Ukoliko klima uređaj poseduje defrost funkciju, može se koristiti i na spoljnoj temperaturi do -5 C, ali se koeficijent grejanja dosta smanjuje. Zbog toga se klima uređaji ređe koriste za grejanje, ali veoma često za dogrevanje prostorija.
Pogledajte ponudu toplotnih pumpi.

Koeficijent grejanja

Koeficijent grejanja je parametar koji pokazuje koliko puta veću energiju grejanja emituje klima uređaj u odnosu na uloženu električnu energiju. Na primer, ako je koeficijent grejanja 3, to znači da za 1kW utrošene električne energije dobijamo 3kW toplote. Ovaj parametar nije konstantan i zavisi od spoljne temperature. Prethodni proračun važi za temperature iznad +5 stepeni. Na manjim temperaturama počinje da se stvara inje na isparivaču koje se ponaša kako izolator i ometa razmenu toplote. Isto važi i za koeficijent hlađenja. Na karakteristikama uređaja se mogu naći i kao energetski učinak. Skraćene oznake su EER za hlađenje i COP za grejanje.

Ovaj paramater daje prednost korišćenju klima uređaja za grejanje u prelaznim periodima.

Inverter klime imaju veći koeficijent uštede (COP)

Kapacitet grejanja ili hlađenja se dobija tako što se vrednost utrošene električne energije (po deklaraciji uređaja) pomnoži sa koeficijentom COP ili EER.

Energetska klasa

Energesta klasa predstavlja odnos između utrošene električne enegije i ostvarenog rashladnog ili toplotnog učinka.

Evropska unija postavlja ambiciozne ciljeve u pogledu zaštite klime, koje bi trebalo postići do 2020. godine. U cilju postizanja tih ciljeva proizvodi su klasifikovani u nove energetske razrede i oznake energetske potrošnje.

Nove oznake, koje su stupile na snagu 1. januara 2013, omogućavaju korisnicima da baziraju svoj izbor na još pouzdanijim informacijama - sezonska efikasnost prikazuje efikasnost klima uređaja tokom čitave upotrebne sezone.

Nova oznaka energetske potrošnje sadrži veći broj kategorija, od A+++ do D, obeleženih nijansama boja od tamno zelene (najveća energetska efikasnost) do crvene (najmanja energetska efikasnost). Informacije koje sadrži nova oznaka su: koeficijent sezonske efikasnosti za grejanje (SCOP) i hlađenje (SEER), godišnja potrošnja energije i nivo zvuka - buke.

Energetske klase

Inverter tehnologija

Kako bi se popravio rad klima uređaja na niskim temperaturama, razvojem se došlo do tzv. invertera. Za razliku od klasičnog klima uređaja, gde se vazduh uduvava punim kapacitetom (on/off regulacija) čak i kada je temperatura malo iznad ili malo ispod zadate, uređaj sa inverter tehnologijom ima nekoliko snaga kojima radi (brzina obrtaja kompresora). Kako se približava temperaturi koja je zadata smanjuje pritiske, odnosno snagu grejanja. Broj obrtaja kompresora i spoljnog ventilatora se elektronski menja (i tako prilagođava zadatim uslovima), pa se porede navedenih osobina sporije ledi spoljna jediinica. Tako se kontinualno uduvava neophodna količina vazduha, temperaturna odstupanja su manja i dobija do 30% ekonomičniji rad, manje opterećenje električne instalacije stalnim uključivanjem i isključivanjem kompresora i daleko bolji rad u zimskim uslovima.

Rezultat su i smanjena potrošnja električne energije, duži vek trajanja proizvoda i smanjeni troškovi održavanja i servisiranja.

  • on/off-regulacija
  • inverterska regulacija

Ponuda inverter klima → Inverter klime

Defrost

Kada se klima uređaj koristi za grejanje dolazi do problema zaleđivanja cevi spoljašnje jedinice, na temperaturama ispod nula stepeni. Na nižim temepraturama, vlažnost vazduha postaje veća, opterećuje se kompresor i smanjuje efekat grejanja. Rešenje ovog problema je defrost funkcija. Uključuje se reverzibilni ventil na kompresoru i klima na kratko prelazi u režim hlađenja (tada ne duva hladan vazduh u prostoriju nego samo topao vazduh spolja za otopljavanje cevi).

Postoji više realizacija defrost funkcije:

- vremenski (kod starijih modela)
- merenje temparature senzorom pa uključivanje po potrebi

Vakumiranje

Vakumiranje Pod pojmom vakumiranje se podrazumeva izvlačenje vazduha iz sistema da bi se nakon toga pustio freon u sistem. Tako se mogu proveriti i svi spojevi cevi u sistemu pre puštanja freona. Ako bi se slučajno vazduh nasao u sistemu, klima uređaj bi lošije radio, a ako se u vazduhu nađu čestice vlage može i da se ošteti. Znači ovaj proces je neophodan prilikom montaže klime.

Vakumiranje se može vršiti običnim kompresorom ili specijalnim kompresorom za tu namenu. Kompresor se spaja crevom na ventil za punjenje klime (na spoljnoj jedinici), ali je poželjno koristiti manometar preko kojeg se kontrolise pritisak u cevima.

Vakum pumpa Za novije tipove freona pozeljno je da pumpa bude dvostepena, jer su im molekuli manji od starijih tipova freona.

BTU

British Thermal Unit – količina energije potrebna da se temperatura 1 lb. (=1 pound =453.6 grama) vode poveća sa 1° F.

Btu/h: razmenjena energija u jednom času 1 Btu/h = 0,293071 W (ili 1W oko 3.41 BTU/h), tim parametrom se iskazuje kapacitet hlađenja i grejanja uređaja.

To je najznačajniji parametar klima uređaje. Kada se kaže da je neka klima “devetka“, “dvanaestica“, “osamnaestica”… misli se da uređaj ima 9000BTU, 12000BTU, odnosno 18000BTU respektivno. Na osnovu ovog parametra se određuje koji klima uređaj je neophodan za hlađenje/grejanje određenog prostora. Kalkulator klima uređaja

Freon - Klima gas 

Klima filteri

Dodaj komentar

Ovaj podatak se ne prikazuje, čuva zbog sigurnosti
Sigurnosno pitanje: 3+4=