Hrvatska subvencioniše obnovljive izvore energije

Budući da Hrvatska kao punopravna članica Evropske unije do 2020. godine treba da smanji energetsku potrošnju za 20%, Fond za zaštitu okoliša rešio je da subvencijama pomogne dostizanje potrebnog nivoa. Fond je izdvojio sredstva kojim će se subvencionisati povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije kod domaćinstava. Namera je da se kroz sufinansiranje (od 20 do 60%) pomogne uvođenje energetski prihvatljivijih sistema za grejanje i hlađenje u hrvatskim domaćinstvima.

Očekuje se da će ove godine program subvencije iskoristiti oko 10.000 domaćinstava.