Upoređivanje uređaja

Toshiba

Prosečno: 5 (1 glasova)
Ukupno rezultata: 56
Sortiranje po:

Stari modeli

KataloziToshiba ESTIA – toplotna pumpa vazduh/voda

Toplotna pumpa vazduh/voda, koristeći okolni vazduh kao izvor toplote, čini grejanje, pripremu sanitarne tople vode, kao i hlađenje kuće znatno ekonomičnijim.
Okolni vazduh se neprekidno zagreva energijom Sunčevog zračenja. Ovu energiju, na nižem temperaturskom nivou, preuzima toplotna pumpa i prenosi je na viši temperaturski nivo,
kako bi se koristila za tipične potrebe u domaćinstvu.

Već mnogo godina, japanski proizvođač Toshiba, podiže tehnologiju proizvodnje toplotnih pumpi na sve viši nivo. Inverteri, proizvedeni nakon dugogodišnjih istraživanja,
mogu da koordiniraju sa dva režima upravljanja, tako da dvostruki rotacioni kompresor uvek radi u energetski najekonomičnijem režimu. Proizvodi se samo onoliko toplote koliko
je zaista potrebno. Kada rade punim kapacitetom, Toshiba toplotne pumpe postižu koeficijent grejanja do 4,66 (COP), a pri delimičnom opterećenju još i veći!

Zahvaljujući toplotnim pumpama postiže se vrlo velika fleksibilnost. Moguće su kombinacije s već postojećim sistemima grejanja (na ulje za loženje, prirodni gas, pelete itd,
kao i ugodno hlađenje leti uz instalisane ventilator-konvektore (fan-coil aparate). Ovi uređaji sastoje se od razmenjivača toplote sa prinudnom konvekcijom, koji oduzima toplotu
iz prostorije i pomoću rashladnog fluida (vode sa dodatkom antifriza) transportuje je do spoljašnje jedinice. Priprema sanitarne tople vode i njeno akumulisanje ostvaruju se i
tokom režima hlađenja.

Toshiba toplotna pumpa vazduh/voda koncipirana je kao split sistem, a sastoji se od jedne spoljašnje jedinice
(kompresorske jedinice) i hidro jedinice u unutrašnjosti. Na hidro jedinicu priključuju se svi potrošači koji se snabdevaju iz sistema (npr. bojler za toplu vodu, radijatori, podno grejanje, itd.)

Spoljašnja jedinica (1)

Spoljašnja jedinica – TOSHIBA Super Digital Inverter:
Spoljašnja jedinica preuzima toplotu iz okolnog vazduha, pa je preko rashladnog kruga prosleđuje hidro jedinici. Toshiba primenjuje dobro poznate Super Digital Inverter spoljašnje jedinice serije 4,
koje se odlikuju izuzetno tihim kompresorima s dvostrukim rotacionim klipom, s regulacijom broja obrtaja, i koji rade bez ikakvih vibracija.
IPDU upravljanje je zaslužno za ekstremno visoke koeficijente grejanja i hlađenja, a time i za štedljivo korišćenje energije. Montaža može biti vrlo fleksibilna,
jer cev za rashladni fluid između spoljašnje jedinice i hidro unutrašnje jedinice može biti dužine do 30 m. Granične temperature iznose u režimu grejanja -20°C do 25°C,
u režimu hlađenja 10°C do 43°C, a za pripremu sanitarne tople vode -20°C do 43°C.

Hidro unutrašnja jedinica (2)

U hidro unutrašnjoj jedinici, pomoću pločastog razmenjivača toplote prenosi se toplota rashladnog fluida (dobijena u spoljašnjoj jedinici) na vodu. Tako se može dobiti topla voda temperature do 55°C.
Takođe, tu se nalazi i cirkulaciona pumpa za grejanje, ekspanzioni sud, daljinski upravljač i dodatni električni grejač.
Pomoću integrisanog sistema upravljanja upravlja se svim ventilima, pumpama i komponentama sistema, a moguće je i upravljanje postojećim sistemom za grejanje, koji treba aktivirati npr. pri niskim spoljnim temperaturama
(potreban je modul TCB-PCIN3E). U slučaju potrebe, Toshiba toplotnu pumpu vazduh/voda može aktivirati i postojeći sistem grejanja (potreban je modul TCP- PCM03E).

Rezervoar sanitarne tople vode (3)

Rezervoar izrađen od nerđajućeg čelika, koji je u fabrici toplotno izolovan, ima integrisan razmenjivač toplote većih dimenzija, koji je savršeno prilagođen grejanju pomoću toplotnih pumpi vazduh/voda.
Razmenjivač toplote je optimalno konstruisan za najbolji prenos toplote s vode temperature 55oC na potrošnu toplu vodu u rezervoaru. Rezervoar je, osim toga, opremljen dodatnim električnim grejačem, senzorima
temperature i sigurnosnim termostatom.

Daljinski upravljač (4)

Daljinski upravljač integrisan je u hidro unutrašnju jedinicu i on upravlja svim funkcijama ESTIA toplotne pumpe vazduh/voda.
Veliki, dobro čitljiv LCD displej pokazuje aktuelne režime rada. Integrisani nedeljni vremenski programator omogućuje lako uključivanje i isključivanje sistema,
kao i izradu nedeljnog programa po želji korisnika. U njemu su sadržane i korisne funkcije kao što su: sniženje zadate dnevne temperature noću, zaštita od zamrzavanja,
dodatno grejanje tople vode, kao i zaštita protiv legionele.
Daljinski upravljač omogućava sledeće funkcije:

  • izbor režima rada: grejanje, potrošna topla voda, hlađenje
  • 2 zone i upravljanje potrošnom toplom vodom
  • sniženje postavne dnevne temperature noću
  • zaštita protiv zamrzavanja
  • dodatno zagrevanje potrošne tople vode
  • zaštita protiv legionele
  • nedeljni tajmer
  • programiranje osnovnih postavnih vrednosti, kao što su npr. krive grejanja, testiranje rada, parametri za električno dodatno grejanje.