Toplotne pumpe

Toplotna pumpa je uređaj pomoću kojeg se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se mnogo manja energija od prenete čime se obezbeđuje visoko efikasno grejanje i hlađenje. Tako se za utrošeni 1 kW električne energije za izvlačenje toplote iz obnovljivih izvora dobija na izlazu energija grejanja od 3kW do 5kW odnosno učinak 3-5.Proračun optimalnog kapaciteta toplotne pumpe vrši se na osnovu detaljnog projekta objekta i zahteva kupca.

Energetska efikasnost toplotnih pumpi se izražava preko koeficijenta učinka COP. To je odnos između energije koja je uložena i energije koju dobijamo na izlazu, za grejanje. Što je ovaj koeficijent veći to je bolja energetska efikasnost sistema.

Toplotne pumpe - ponuda uređaja

Toplotne pumpe su pravi izbor za uštedu troškova grejanja. Za 1 kW električne energije toplotne pumpe mogu dati 3kW do 5kW. Više 100 modela u ponudi.
Ukupno rezultata: 94
Prosečno: 3.6 (14 glasova)
Prosečno: 3.8 (12 glasova)
Prosečno: 4 (11 glasova)
Prosečno: 4.9 (13 glasova)
Prosečno: 3 (10 glasova)
Prosečno: 4 (2 glasova)
Prosečno: 3 (6 glasova)
Prosečno: 3 (8 glasova)
Prosečno: 4 (2 glasova)
Prosečno: 3.7 (15 glasova)
Prosečno: 3.3 (8 glasova)
Prosečno: 4.2 (14 glasova)
Prosečno: 3 (4 glasova)
Prosečno: 4.8 (9 glasova)
Prosečno: 4 (2 glasova)
Prosečno: 4 (2 glasova)
Prosečno: 2.3 (7 glasova)
Prosečno: 3.1 (7 glasova)
Prosečno: 4 (2 glasova)
Prosečno: 4.7 (18 glasova)
Prosečno: 4 (2 glasova)
Prosečno: 4 (2 glasova)
Prosečno: 3 (4 glasova)
Prosečno: 4.6 (9 glasova)
Prosečno: 4 (2 glasova)
Prosečno: 2.6 (9 glasova)
Prosečno: 4 (2 glasova)

Toplotne pumpe su pravi izbor kada treba da se uklope ušteda troškova grejanja i ekološka proizvodnja toplote, jer se energija koju koristi toplotna pumpa nalazi neograničeno i besplatno u okolini. Celi sistem grejanja koristi struju samo za pokretanje i pumpu. Toplotne pumpe se biraju prema snazi. Na zahtev inžinjeri izlaze na teren i pregledavaju sistem grejnih instalacija, vrstu izolacije, veličinu objekta i na osnovu toga projektuju predlog za vrstu pumpe.

Toplotna pumpa

Tipovi toplotnih pumpi

U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi postoje više tipova toplotnih pumpi:

Zemlja kao izvor energije - pomoću podzemnog kolektora ili podzemne sonde, visoka efikasnost
Voda kao izvor energije - veoma visoka efikasnost, treba voditi računa o kvalitetu vode
Vazduh kao izvor energije - uvek na raspolaganju, najmanji investicioni troškovi

Toplotna pumpa koja koristi vodu kao toplotni izvor i vodu kao toplotni ponor uzima energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru. Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda ili voda iz bunara koja je cele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku celog perioda upotrebe. Ovaj tip toplotne pumpe u kombinaciji sa podnim sistemo grejanja i hlađenja daje najpogodnije rezulte.

Zašto toplotna pumpa?

Toplotne pumpe su čiste i pouzdane. Sistem vazduh-voda predstavlja najbolje od obe tehnologije, jer se koristi pristupačnost vazduha kao izvora toplote uz male investicione troškove i jednostavna instalacija. Toplotne pumpe spadaju u najefikasnije sisteme grejanja i hlađenja danas. Od 100% energije koju generiše toplotna pumpa, 75% je besplatno jer dolazi iz okolnog okruženja, a samo 25% energije dolazi iz električnih izvora koji se plaćaju.

Kako toplotna pumpa radi?

Princip rada toplotne pumpe se ogleda u korišćenju toplotne eneregije našeg okruženja. Geotermalna toplotna pumpa koristi energiju zemlje i podzemnih voda da bi vršila hlađenje ili grejanje vašeg objekta.
Toplotna pumpa radi na približno istom principu kao i kućni rashladni aparati (npr. frižider i klima). Razlika je samo u smeru u kome se vrši predavanje toplotne energije. Zadatak uređaja je da automatski drži temperaturu u odgovarajućem opsegu, u objektu tokom godine, svejedno da li to bilo hlađenje (leti) ili grejanje (zimi). Principijelno, nema razlike u procesu rada uređaja prilikom grejanja ili hlađenja objekta.

Toplotna pumpa vazduh - vodaradi na principu razmene energije. Spoljašnja jedinica prenosi toplotnu energiju iz spoljašnjeg vazduha (u režimu grejanja) i putem izmenjivača freon-voda prenosi tu energiju na zagrevanje vode u Hidro modulu unutrašnje jedinice. Pojačana toplota se prenosi preko R410a freona u unutrašnji Hidro modul. Pumpa za vodu šalje toplu vodu u radijatore (sistemom podnog grejanja) i bojler sanitarne vode. Kod kombinovane verzije hlađenje - grejanje unutrašnjeg hidro modula, hlađenje se postiže smanjenjem temperature vode na 5C i cirkulisanjem vode kroz ventilator. Sistem može da obezbedi umereno hlađenje preko sistema podnog grejanja ili radijatora ograničavajući najnižu temperaturu vode. Priprema sanitarne vode se vrši prebacivanjem sistema sa režima hlađenja ili grejanja na sanitarni režim.

Toplotne pumpe sistem rada

Povećanu popularnost ovih sistema grejanja odražava njihova izuzetno uspešna primena u hladnim klimatskim uslovima Skandinavije. Hiljade toplotnih pumpi su instalirani širom Evrope I tržište brzo raste usled povećanja svesti očiglednih prednosti sistema.Nedavno istraživanje je pokazalo da je samo tokom poslednjih 5 godina Prodaja toplotnih pumpi udvostručena.(izvor.BSRIA izveštaj 18733/3 izdanje 2)

Kako i koliko štedi energiju? Za prenos toplotne energije troši se mnogo manja energija od prenete čime se obezbeđuje visoko efikasno grejanje i hlađenje. Tako se za utrošeni 1 kW električne energije za izvlačenje toplote iz obnovljivih izvora dobija na izlazu energija grejanja od 3kW do 5kW odnosno učinak 3-5.

Prednosti

  • Smanjuje troškove grijanja do 75%;
  • Zauzimaju malo mesta poput većeg frižidera;
  • Veoma tih, rad tako da se mogu postaviti skoro u radnoj sobi;
  • Smanjuju emisiju CO2 za 30% najveća zaštita prirodne okoline;
  • U potpunosti su automatizovane i pružaju velik komfor za upravljanje;
  • Niski pogonski troškovi i amortizacija za par godina, ako su zadovoljeni uslovi toplotne izolacije zgrada;
  • Ne podliježu zakonskoj regulativi o periodičnim pregledima u smislu tehničke ispravnosti, kao što je to slučaj sa plinskim i naftnim gorionicima;
  • Izbegnuti su troškovi za kamin, dimnjak, priključak plina, brojila za plin i rezervoara za gorivo;
  • Neograničen besplatan energetski potencijal zemlje;
  • Nezavisnost od stalnog rasta cena klasičnih energenata (nafta, plin, ugalj) kojima se ionako dani odbrojavaju kao gorivima koja su ekološki neprihvatljiva, a istovremeno su prljava i opasna.

EKONOMSKA ISPLATIVOST

Niži ukupni troškovi - godišnji troškovi kod grejnih sistema sa toplotnom pumpom štede do 75% sredstava u odnosu na uobičajene grejne sisteme (ugalj, gorivo, drva, plin, održavanja, nabavke). Postavljanje moderne grejne instalacije sa toplotnom pumpom ne mora biti od standardnih instalacija jer nema troškova za rezervoar, dimnjak, itd. Pri pravilnom izboru sistema uz ozbiljno savetovanje, projektovanje i montažu, investicija za toplotnu pumpu se po pravilu isplati već za nekoliko godina. Geotermalna pumpa je veoma ekonomična u radu, prvenstveno zbog činjenice da treba platiti samo mali deo ukupne toplotne energije. To je energija potrebna za rad cirkulacione pumpe i kompresora. Efikasnost ovog sistema, u odnosu na dosadašnje sisteme grejanja i hlađenja, se dalje može povećati obezbeđivanjem “besplatne” tople vode u objektu, što dodatno smanjuje račun za utrošenu električnu energiju.

Prikaži neaktivne modele Sakrij neaktivne modele
Prosečno: 3 (5 glasova)
Prosečno: 3 (5 glasova)
Prosečno: 3 (5 glasova)
Prosečno: 3 (4 glasova)
Prosečno: 3 (4 glasova)
Prosečno: 3 (5 glasova)
Prosečno: 4 (5 glasova)
Prosečno: 3.7 (7 glasova)
Prosečno: 3 (6 glasova)
Prosečno: 3 (6 glasova)
Prosečno: 3 (7 glasova)
Prosečno: 3.9 (7 glasova)