Registracija firme

Postavljanjem stranice firme direktno se izdvajate na spisku svih prodavnica ili servisa i na svim stranama klima uređaja koje imate na lageru - na vrhu u izboru kupaca!

Izaberite paket i cenu

STANDARD

PREMIUM

stranica firme
logo, kontakti, mapa, link, slike
stranica firme
logo, kontakti, mapa, link, slike
ponuda uređaja sa cenama i linkovanje ponuda uređaja sa cenama i linkovanje
stranica servisa i prodavnica stranica servisa i prodavnica
22.900 din 12 meseci - 19.000 Aktiviraj 12 meseci standard izdvajamo TOP listanje na vrhu stranica prodavnicaservisa

12 meseci - 49.000 - Pozicija 1 zauzeta
12 meseci - 46.000 Aktiviraj poziciju 2
12 meseci - 43.000 - Pozicija 3 zauzeta
12 meseci - 40.000 - Pozicija 4 zauzeta
12 meseci - 37.000 - Pozicija 5 zauzeta
12 meseci - 34.000 - Pozicija 6 zauzeta
12 meseci - 31.000 - Pozicija 7 zauzeta
12 meseci - 28.000 - Pozicija 8 zauzeta
12 meseci - 25.000 - Pozicija 9 zauzeta
12 meseci - 22.000 Aktiviraj poziciju 10

Budite izdvojena prodavnica i prva u izboru kupaca

Prodaju klima uređaja povećavate prikazom informacija o Vašoj firmi i cenama uređaja na stranicama gde se posetioci odlučuju za kupovinu uređaja.

Prikazuje se:

  • naziv firme
  • kontakt podaci, adresa
  • tekst o firmi - delatnost
  • slike
  • kompletna ponuda uređaja

Pogledajte primer ACS Shop&Service

Firma stranica

Za detaljnije informacije nas kontaktirajte ili na 060/0386-638.