Haier

Haier
Prosečno: 3.8 (23 glasova)
Haier klima uredjaj Tibio on/off
Prosečno: 4.2 (15 glasova)
Haier klima uredjaj Tibio on/off
Prosečno: 3.9 (47 glasova)
Haier klima inverter Tide
Prosečno: 3.6 (19 glasova)
Haier klima inverter Tide
Prosečno: 3.9 (32 glasova)
haier-klima-inverter-Tundra
Prosečno: 4.4 (18 glasova)
haier-klima-inverter-Tundra
Prosečno: 4.4 (40 glasova)
Haier klima uredjaj Tibio on/off
Prosečno: 3.7 (17 glasova)
haier-klima-inverter-Tundra
Prosečno: 3.8 (49 glasova)
Haier klima uredjaj Tibio on/off
Prosečno: 4.2 (13 glasova)
Haier klima inverter Dawn
Prosečno: 2.5 (11 glasova)
haier-klima-inverter-Tundra
Prosečno: 4.4 (13 glasova)
Prikaži neaktivne modele Sakrij neaktivne modele
Haier HSU HEK
Prosečno: 3 (1 vote)
Haier HSU HEK
Prosečno: 3.8 (6 glasova)
Haier HSU HEK
Prosečno: 3.1 (7 glasova)
Haier HSU HEK
Prosečno: 5 (6 glasova)