Bosch

Bosch
Prosečno: 4 (6 glasova)
Bosch-klima-inverter-6000i
Prosečno: 3 (1 vote)
Bosch-klima-inverter-6000i
Prosečno: 3 (1 vote)
Bosch-klima-inverter-6000i
Prosečno: 4 (1 vote)
Bosch klima inverter CLIMATE 8000 12000 BTU
Prosečno: 4.3 (72 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 8000 18000 BTU
Prosečno: 4 (29 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 8000 24000 BTU
Prosečno: 3.9 (18 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 8000 9000 BTU
Prosečno: 3.3 (16 glasova)
Prikaži neaktivne modele Sakrij neaktivne modele
Prosečno: 3 (5 glasova)
Prosečno: 3 (5 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 5000 18000 BTU
Prosečno: 4.5 (33 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 5000 12000 BTU
Prosečno: 4.1 (70 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 5000 9000 BTU
Prosečno: 1.6 (7 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 5000 24000 BTU
Prosečno: 4.3 (11 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 8000 9000 BTU
Prosečno: 3.3 (16 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 8000 12000 BTU
Prosečno: 4.3 (72 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 8000 18000 BTU
Prosečno: 4 (29 glasova)
Bosch klima inverter CLIMATE 8000 24000 BTU
Prosečno: 3.9 (18 glasova)
Bosch-klima-inverter-6000i
Prosečno: 3 (1 vote)
Bosch-klima-inverter-6000i
Prosečno: 3 (1 vote)
Bosch-klima-inverter-6000i
Prosečno: 4 (1 vote)

Katalozi

Prikaži neaktivne kataloge Sakrij neaktivne kataloge

Bosch klima uređaji 2019
Bosch toplotne pumpe 2013

Buderus toplotne pumpe

U okolnom vazduhu i ispod tla nalazi se ogromna, dostupna i besplatna akumulirana energija sunca. Zahvaljujući najsavremenijim rešenjima Buderus toplotnih pumpi, ovu energiju moguće je iskoristiti za grejanje, kao i za aktivno hlađenje objekata. Na raspolaganju su modeli vazduh–voda ili voda–voda, koji sa snagama 25 tj. 33 KW zadovoljavaju potrebe većine objekata, uz obezbeđenje punog komfora u Vašem domu, dok visok COP znači da su troškovi eksploatacije niski.

Toplotna pumpa zemlja-voda

Bosch toplotne pumpe zemlja-voda koriste geotermalne sonde ili površinske zemljane kolektore kao izvore toplote. Koji je sistem optimalan zavisi od vrste zemljišta
i raspoloživosti terena. Oba sistema su vrlo efikasna i moguće ih je postaviti u gotovo svaku podlogu.

Ne zauzima puno prostora: geotermalna sonda kao izvor toplote

Geotermalne sonde u bašti gotovo da i ne zauzimaju prostor. Vertikalnim bušotinama dubine 50 – 120 m crpi se toplota iz zemlje uz učinak od 50 W/m.
Uz nešto veću početnu investiciju, geotermalne sonde nije potrebno održavati, i one postižu nešto veću energetsku efikasnost od površinskog kolektora.
Sonde kao izvor toplote imaju dodatnu pogodnost za rad toplotnih pumpi u letnim mesecima jer se aktivno ili pasivno mogu koristiti za hlađenje prostorija.
Gotovo svuda su iskoristive, osim u vodozaštićenim područjima. Za njihovo postavljanje potrebna je službena dozvola.

Grafička šema geotermalne sonde i sistema “dva bunara“

Povoljno: Zemaljski kolektor kao izvor toplote

Investicija u zemaljske kolektore je nešto povoljnija. Za njihovo polaganje potrebna je veća površina zemljišta. Postavljaju se na dubini od 1,20 - 1,50 m u više krugova.
Učinak crpljenja toplote iz zemlje kreće se u granicama 10 – 40 W/m2, u zavisnosti od vrste i sastava tla. Treba paziti da se iznad zemaljskih kolektora ne sade biljke sa dubokim korenjem.

Grafička šema zemaljskog kolektora

Toplotna pumpa vazduh-voda

Bosch toplotna pumpa vazduh-voda koristi energiju spoljnog vazduha i efikasno je pretvara u toplotu tokom cele godine. Zahvaljujući svojoj efikasnosti, Bosch toplotna pumpa
radi i pri vrlo niskim temperaturama do -20°C, ali u tom slučaju sa znatno nižim radnim brojem (COP) u odnosu na toplotne pumpe zemlja-voda.

Različiti sistemi

Ukoliko se energija dobijena iz zraka prenosi putem ogrevne vode govorimo o toplotnoj pumpi vazduh–voda. Ona je pogodna za sisteme grejanja kao i pripremu tople vode.
Ukoliko u posebno hladnim danima, toplotna pumpa ne može zadovoljiti zahteve za toplotom, pokrivanje viših opterećenja osigurano je pomoću integrisanog električnog grejača
(monoenergetski rad) ili je moguća kombinacija s dodatnim generatorom toplote (bivalentni pogon).

Toplotna pumpa vazduh-vazduh dobijenu toplotu uređaja za provetravanje distribuira u prostor u obliku temperiranog vazduha. Ona je posebno pogodna za korišćenje viška toplote
iz uređaja za provetravanje. U tom slučaju toplotna pumpa zbog konstantne temperature korišćenog vazduha, celu godinu radi s istim efektom.

Moguća instalacija sa spoljne ili unutrašnje strane