Međunarodni sajam

Međunarodni sajam energetike počeo je danas, 23.novembra i trajaće do 25.novembra. On je najveći godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca iz sektora koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom, gasom, kao i obnovljvim izvorima energije. Sajam

Od 15 - 19. maja na Beogradskom sajmu se održava međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pravo je mesto za promociju četvrte industrijske revolucije – Industrije 4.0.

Specijalizovana međunarodna manifestacija koja obuhvata najrazličitije segmente građevinske industrije – od istraživanja i projektovanja, preko izgradnje i održavanja objekata u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji.

Istraživanje i projektovanje, izgradnja i održavanje objekata, visokogradnja, niskogradnja i hidrogradnja, materijali, opremanje

"Integra" – kompjuterski integrisana fabrika 21. veka, elektroenergetika, rasveta, elektronika, telekomunikacije, ME-RE-KO, KGH - uređaji i oprema za grejanje, hlađenje i klimatizaciju, procesna tehnika, inovacije, nove tehnologije, naučno-tehnička literatura, nacionalne izložbe.

ELEKTRIČNA ENERGIJA: Hidro i termo elektrane, kogeneracija, projektovanje, izgradnja i održavanje energetskih objekata. UGALJ, NAFTA I GAS OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE: Male hidroelektrane, biomasa, geotermalna energija, solarna energija, energija vetra, uljani škrilci. ENERGETSKA EFIKASNOST: U

Istraživanje i projektovanje, izgradnja i održavanje objekata, visokogradnja, niskogradnja i hidrogradnja, materijali, opremanje objekata, građevinske mašine, uređaji i alati, adaptacija, rekonstrukcija i restauracija, zanati, informatičke tehnologije i upravljanje projektima u građevinarstvu

Od 27-30. marta u Milanu će se održati jedan od najvažnijih međunarodnih sajamova klimatizacije, ventilacije i grejanja. MCE predstavlja kompletan pregled najvažnijih naprednih tehnologija za udobnost, efikasnost i uštedu energije. MCE organizuje Reed Exhibitions, svetski vodeća grupa u organizaciji