10. Mеđunarodni sajam energetike 13-16.10.2014.

Sajam energetike

ELEKTRIČNA ENERGIJA:
Hidro i termo elektrane, kogeneracija, projektovanje, izgradnja i održavanje energetskih objekata.
UGALJ, NAFTA I GAS
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE:
Male hidroelektrane, biomasa, geotermalna energija, solarna energija, energija vetra, uljani škrilci.
ENERGETSKA EFIKASNOST:
U proizvodnji, distribuciji, potrošnji itd.

Dodaj komentar

Ovaj podatak se ne prikazuje, čuva zbog sigurnosti
Sigurnosno pitanje: 3+4=