Održavanje prečišćivača vazduha - šta sve treba da znaš?

Zamena filtera na prečišćivaču vazduha

S prvim hladnijim danima nameće se pitanje kvaliteta vazduha kako u spoljnoj sredini, tako i u našim domovima. Mnoge porodice su se već odlučile na kupovinu prečišćivača vazduha kako bi svojim ukućanima bar dok su u zatvorenom obezbedili čist i kvalitetan vazduh.

Ipak, sada se nameće pitanje, da li pravilno održavamo prečišćivač vazduha. Da li je potrebno i kada zameniti filtere? Da li se oni peru ili bacaju i menjaju novima?

Odgovore na ova pitanja potražite u nastavku teksta.

Prečišćivači vazduha su veoma korisna naprava, ali samo ako njima rukujete onako kako treba. Od velike važnosti za normalan rad prečišćivača je da filteri budu čisti i pravilno održavani. U zavisnosti od vrste prečišćivača, kao i od vrste filtera koje koristi, razlikuje se i postupak čišćenja.

Pojedini filteri se mogu usisavati, kako bi im se produžio rok trajanja, ali ima i onih koje jednostavno bacite i stavite u aparat nove.

Ono što je važno da znaš prilikom održavanja svog prečišćivača jeste da:

  1. Proverite koja vrsta filtera je u vašem prečišćivaču

Ako je u pitanju kombinacija filtera (HEPA filteri, filteri sa aktivnim ugljem, sa antibakterijskim dejstvom i slično) oni zahtevaju različito održavanje – neki su perivi, nekima čišćenje nije ni potrebno, a neke jednostavno morate baciti i staviti novi.

  1.  Obavezno pročitajte uputstvo za održavanje uređaja

U njemu ćete sigurno pronaći odeljak koji se odnosi na čišćenje prečišćivača vazduha i njegovih filtera. U njemu je obično napisano i na koji vremenski rok se prečišćivač treba čistiti i na koji način.

  1. Pratite svetlosni indikator

Ukoliko na vašem prečišćivaču postoji lampica koja signalizira da je filter zaprljan to će dodatno olakšati posao. Ipak, nemaju je svi modeli prečišćivača. Ukoliko je to slučaj sa vama prvo proverite koji filter je u pitanju, koji je njegov rok trajanaja i način čišćenja. Potom ga zamenite ili operite, kako je navedeno u uputstvu.

Najčešći preporučeni rok za zamenu HEPA filtera je od 6 do 12 meseci. Neki proizvođači dužinu trajanja filtera mere kroz sate, a vi ćete izračunati koliko je vaš uređaj radio ako uzmete prosek rada tokom 7 dana.

Na zaprljanost takođe može da utiče i stepen zagađenosti vazduha. Ukoliko je vazduh mnogo zagađen i filter će se brže isprljati. Takođe, filter se brže prlja ukoliko se puši u prostoriji, kao i ako imate kućne ljubimce.

  1. Mogu li se filteri prati?

U pojedinim prečišćivačima postoje filteri koji se mogu prati, u drugima su oni koji se moraju baciti i zameniti novim. Kada je u pitanju prva  vrsta, postupak je sličan kao sa filterima od klime. Naprskajte ga sredstvom za uklanjanje nečistoće, laganim pokretima uklonite nakupljenu prljavštinu i zatim dobro isperite. Još jedna važna stvar je da se on mora dobro osušiti pre nego što ga vratite u uređaj.

HEPA filteri, kao najefikasniji u zadržavanju čestica malog promera, uglavnom zahtevaju zamenu nakon određenog vremena. Takođe, najčešće ih nije moguće oprati ili na drugi način očistiti, a da se ne ugrozi njihova efikasnost.

Kako zameniti filtere na prečišćivaču?

Ponovo se vraćamo na početak priče. Uputstvo za upotrebu će vas uputiti kako da zamenite filter sami i da li je bezbedno da to vi radite. Ukoliko se savetuje zamena od strane stručnog lica najbolje je da upravo njima taj posao i prepustite. Nestručnom zamenom filtera možete ugroziti rad svog prečišćivača vazduha i oštetiti ga, pa čak i uništiti.

Ako u uputstvu piše da sami možete da ga zamenite postupak je sledeći:

  1. Nabavi adekvatan model filtera za zamenu - pre kupovine zamenskog modela uveri se da je kompatibilan sa tvojim prečišćivačem.
  2. Isključi uređaj iz struje - pratite uputstvo koje ste dobili uz uređaj, da li treba da se preduzmu druge mere predostrožnosti.
  3. Zameni stari filter - otvorite prečišćivač, izvadite stari filter, stavite na njegovo mesto novi i očistite unutra prečišćivač ukoliko za tim ima potrebe
  4. Zatvorite prečišćivač i ponovo proverite kako rukovati njim nakon zamene filtera, jer se postupak razlikuje od uređaja do uređaja.

Prljavi filteri u prečišćivaču mogu da učine da on bude manje efikasan, ali i da umesto da čuvaju zdravlje oni u prostor izduvavaju prljav vazduh i tako od njega nemate nikakvu korist. Zbog toga je važno, da kao što se peru filteri u klima uređajima, tako isto se čiste ili redovno menjaju filteri u pričišćivaču vazduha.

 

Photo: Freepick / side-view-woman-using-speaker_34653895

Dodaj komentar

Ovaj podatak se ne prikazuje, čuva zbog sigurnosti

Slične vesti