53. Međunarodni kongres i izložba o KGH održaće se od 30.11. do 2.12.2022. godine u Beogradu.

Medjunarodna-konferencija-KGH-53

Teme kongresa i izložbe su metodi, tehnologije, tehnike, standardi i softveri namenjeni integralnom projektovanju, gradnji, tehničkom pregledu, ispitivanju, monitoringu i pametnom korišćenju energetski efikasnih održivih zdravih novih zgrada i temelјno obnovlјivim izvorima energije integrisanom energetskom rehabilitacijom obnovlјenog postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilјu postizanja održivosti, bezbednosti, ozelenjavanja i prilagodlјivosti urbanih sistema klimatskim promenama i otpornosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme i geološke poremećaje, već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija.

Oblikujte budućnost KGH

Sistemi za KGH imaju zadatak da održe ugodnost i bezbednost korisnika zgrade. Komponente za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju odgovorne su za klimu u prostoru i pravilan protok zdravog vazduha.

Međunarodni kongres i izložba o KGH je mesto susreta svih onih koji su na bilo koji način u vezi sa tim sistemima.

Budite jedan korak ispred

Tokom protekle 52 godine, Međunarodni kongres i izložba o KGH uvek je donosio odlična klјučna predavanja o aktuelnim temama. Na izložbenim štandovima domaće i strane firme izlažu vrhunske proizvode i rešenja.

Povežite se

Međunarodni kongres i izložba o KGH jedinstvena su prilika da na jednom mestu sretnete univerzitetske profesore i nastavnike, inženjere, projektante, donosioce odluka, proizvođače, uvoznike, distributere, tehničare, studente… da posao tražite ili ponudite.

Tagovi

Dodaj komentar

Ovaj podatak se ne prikazuje, čuva zbog sigurnosti

Slične vesti