Upoređivanje uređaja

Toplotna pumpa u staroj gradnji – drugi deo

Datum : 23. 12. 2018.
stara kuca toplotna pumpa tipovi

 

U prethodnom tekstu imali ste priliku da se upoznate sa principom rada i vrstama toplotnih pumpi koje se preporučuju za staru gradnju. U nastavku možete pročitati na šta je potrebno obratiti pažnju prilikom projektovanja sistema grejanja i kako se označava energetska klasa toplotne pumpe.

Tehnologija toplotnih pumpi se proteklih godina značajno razvila, tako da su na tržištu u ponudi sistemi koji su pogodni za ugradnju i u starijim zgradama. Na šta treba da obrate pažnju vlasnici kuća koji žele da modernizuju svoje sisteme grejanja i interesuju se za toplotne pumpe?

Prvo treba od tehničkih mogućnosti na raspolaganju izabrati odgovarajuću varijantu. Pumpe za izvlačenje tople vode iz tla se najviše trenutno preporučuju i u skladu sa tim su veoma popularne. Svakako su značajno veća investicija od pumpi koje toplotu izvlače iz vazduha, naročito ako se imaju u vidu dodatni troškovi. Bušotina za sondu ili postavljanje kolektora uključuje skupe radove na bušenju ili iskopavanjima. Za to je neophodno angažovanje teških mašina za bušenje ili bagera. Radovi zahvataju veliku površinu i često je po njihovom završetku neophodno ponovo urediti celokupnu baštu ispočetka. Nasuprot tome, instalacija pumpe koja toplotu obezbeđuje iz vazduha je znatno jednostavnija. Ko se opredeli za sistem sa vodovima veće dužine može spoljašnji uređaj postaviti na pogodno mesto u dvorištu.

Drugi važan aspekt pri izboru odgovarajuće toplotne pumpe je dimenzionisanje sistema. Što je snaga izabranog modela bolje prilagođena potrošnji toplotne energije zgrade, to će postrojenje efikasnije raditi. Vlasnici kuća bi svakako pri ovim odlukama trebalo da se posavetuju sa stručnim izvođačem jer učinak pojedinih toplotnih pumpi može donekle da varira u zavisnosti od spoljašnje temperature kao i temperature tečnosti u cirkulaciji sistema grejanja. Stručnjak će prvo izračunati potrebe za toplotnom energijom koje zavise između ostalog i od izolacije i raspodele toplote. Da bi toplotna pumpa mogla efikasno da radi, ne mora celokupna zgrada da bude izolovana. U zavisnosti od konkretne situacije nekada i veoma male investicije u izolaciju poda ili plafona mogu biti dovoljne. Podno grejanje takođe nije apsolutno jedini izbor. Postoje toplotne pumpe poput sistema Ecodan od Mitsubishi Electrica koji mogu efikasno da rade u već postojećim zgradama koje ispunjavaju minimalni skup zahteva. Na taj način se može zadržati čak i već postojeći grejni sistem sa radijatorima, a pod određenim uslovima pojedini elementi ipak morau biti zamenjeni.

Sistem Econdan, u zavisnosti od načina primene, koristi jednu od tri invertorske tehnologije. Toplotne pumpe regulisane inverterom mogu da podešavaju svoju izlaznu snagu kontinualno (umesto u koracima) i usaglase je sa trenutnim potrebama za toplotnom energijom – ovo se može uporediti sa LED osvetljenjem čija se svetlost može podešavati (dimovati) da bi se dobio željeni nivo osvetljenja u prostoriji. Na taj način one rade efiksnije od uređaja koji se mogu samo uključiti ili isključiti i time dati punu snagu ili ništa. Modeli koji koriste Zubadan tehnologiju zahvaljujući tome mogu da održavaju temperaturu prostorija čak i pri niskim spoljašnjim temperaturama. Ove toplotne pumpe mogu da dostignu svoju stoprocentnu snagu čak i pri temperaturama od -15 stepeni C, a proizvođač garantuje bezbedan rad i do -28. Zbog toga je potrebna ugradnja ili dodatnog izvora toplote ili električnog grejača. Koji se isporučuju kao grejači „za slučaj nužde“. Za predimenzionisanje sistema da bi se obezbedile rezerve snage ne postoji potreba. Na taj način vlasnik kuće ima dvostruku finansijsku finansijsku korist: troškovi ulaganja su niži zbog ugradnje uređaja manje snage, a sa druge strane sistem efikasnije radi jer postoji dobro poklapanje između projektovane i realno korišćene snage.

Oznaka energetske klase

Decembra 2015. godine, sve toplotne pumpe snage do 70 kw moraju da imaju nalepnicu koja definiše energetsku klasu u potrošnji električne energije koje viđamo na televizorima, frižiderima i sl. Svrha ovih nalepnica je da kupci lako i brzo mogu da vide energetsku erikasnost proizvoda. G je oznaka za najneefikasnije uređaje a A+++ za najefikasnije. EU direktiva 2010/30/EU postavlja visoke standarde koji značajno smanjuju zagađenost i povećavaju efikasnost. Generalno, toplotne pumpe mogu da imaju različite oznake, ali sve moraju da imaju oznaku uređaja koji daje informaciju o klasi energetske efikasnosti, zahtevima po pitanju električne energije i nivo buke koji proizvode. Oznake takođe dele Evropu u tri različite klimatske zone. Naime, za svaku klimatsku zonu potrebna je odgovarajuća snaga. Klasa energetske efikasnosti prikazana na nalepnici zasniva se na prosečnim klimatskim uslovima pa možeda bude neznatno drugačija za druge klimatske zone, posebno kada je reč o vazduh-voda toplotnim pumpama. Neophodno je detaljno pogledati tehnički katalog proizvoda kako biste pravilno očitali tehničke mogućnosti toplotne pumpe za pojedine klimatske zone. Pritom, treba da znat da skala ide od A++ (za grejanje prostorija) do A (za grejanje tople potrošne vode). Sve oznake vezane za grejanje prostora daju se na osnovu podataka dobijenih tokom cele godine. Toplotne pumpe takođe imaju različite oznake u zavisnosti od toga da li se za zagrevanje prostora koriste radijatori ili podno grejanje.

Toplotne pumpe za zagrevanje tople potrošne vode su obično ispod klase A. Da bi se postigla veća efikasnost treba joj pridružiti solarne kolektore. Količina vode je takođe prikazana na oznaci u vidu simbola – kapljice i oznake kapaciteta od 3XS do XXL. Osim što donosi uštedu uštedu u godišnjoj potrošnji energije, novi sistem grejanja podiže i cenu stare nekretnine. Važan aspekt za vlasnike nekretnina jeste taj što se energetski neefikasne zgradeuvek teže prodaju ili iznajmljuju.

Energetski pasoš osim uobičajenih podataka o zgradi navodi i energent koji se koristi za grejanje (lož ulje, gas, električna energija) kao i prosečnu potrošnju tog energenta. Energetski pasoši izdati od 1. maja 2014. osim toga sadrže i oznaku klase enrgetske efikasnosti (od A+ do H).

Pošto toplotna pumpa drastično smanjuje potrošnju energije u odnosu na stari kotao, kuća će se popeti na lestvici klasa energetske efikasnosti – bez skupe izolacije.

Izvor : Hausbau magazin

Dodaj komentar