Sistemi za ventilaciju prostorija

sistemi-ventilacija-prostora
Pravilno i redovno provetravanje prostorija je veoma bitno. Provetravanjem se iz prostorija odstranjuju štetni gasovi, višak vlage, i neprijatni mirisi koji su štetni za zdravlje stanara i samog objekta. Naime, u prostoriji u kojoj borave ljudi, disanjem se troši kiseonik i oslobađa ugljen-dioksid. Takođe se povećava vlažnost vazduha, što zbog disanja, što zbog kuvanja, kupanja i tako dalje. Provetravanjem se može uticati i na kontrolu temperature u prostorijama, što posebno dolazi do izražaja u letnjem periodu. 
 
Posebnu pažnju treba posvetiti provetravanju u vreme grejne sezone.
 
Količina vlage, tj. vodene pare koju vazduh može da apsorbuje zavisi od njegove temperature. Što je temperatura veća vazduh može da primi više vodene pare. U slučaju da prostorije nisu dovoljno provetrene, može da dođe do zasićenja vazduha vodenom parom zbog čega će se deo vodene pare kondenzovati na telima ili delovima prostorije čija je temperatura niža od temperature vazduha. To se najčešće dešava na prozorima ili spoljnim zidovima. Do kondenzacije može da dođe i zato što prostorija nije dovoljno zagrejana.
 
Uređaji koji služe za provetravanje prostorija nazivaju se sistemi ventilacije. 
 
Ventilacioni sistem vrši zamenu vazduha u prostoriji spoljnim vazduhom. Ventilacioni sistemi se mogu podeliti na: 
 
• Sisteme sa prirodnom ventilacijom i
• Sisteme mehaničke (prinudne) ventilacije.
 
Kod prirodne ventilacije vrši se izbor odgovarajućeg mesta na fasadi zgrade gde se postavljaju otvori za ventilaciju. Kod ovog sistema koristi se vetar za provetravanje prostorije te je potrebno uzeti u obzir njegovu brzinu i smer.
 
Mehanička (prinudna) ventilacija obavlja se putem ventilacionog sistema koji se montira u unutrašnjosti same prostorije. Prilikom montiranja ovog sistema potrebno je uzeti u obzir nekoliko parametara:
 
• temperaturu vazduha,
• protok vazduha (litara u sekundi),
• konfiguracija prostorije ili prostorija (visina plafona, položaj zidova itd),
• namena prostorije, 
• broj mesta za izvlačenje/ubacivanje svežeg vazduha.
 
Ventilacija može biti ugrađena u klima uređaju ili da ima nezavisan sistem poput komora sa ubacivanje i izbacivanje vazduha.
 
Redovni pregledi, čišćenje ili zamena filtera su deo predviđenog sistema održavanja ovih sistema.
 
Tagovi

Komentari

Miroslav (ne verifikovan)

Dobar dan. Zeleo bih da Vas pitam, da li radite prostorije koje su malo ukopane? Jedna strana je ukopana, druga ne, prostor ima ukupno 42 kvadrata, kao i neka okvirna cena, pozz...

Elmir (ne verifikovan)

Zasta jesi stem ok

Dodaj komentar

Ovaj podatak se ne prikazuje, čuva zbog sigurnosti
Sigurnosno pitanje: 3+4= 

Slične vesti